top of page

     At CRP we take pride in delighting our customers and striving for 100% client satisfaction. We would love to help your company as well.

 


 

 

“Ik heb 6 maanden intensief samengewerkt met CRP Consulting in diverse aankoopprojecten. Kristof heeft een zeer sterke analytische aanpak en redeneert vanuit een sterke data-basis om zijn case op te bouwen, maar is tegelijkertijd ook een harde negotiator die het marktprincipe ten gelde kan maken. Daarenboven is hij zeer begaan met de shopfloor om de projecten te implementeren en eventueel bij te sturen zodat het project door de hele onderneming gedragen wordt en de kans op succes dus zeer groot is.

 

De projecten die hij bij EMAX Aluminium heeft opgezet waren zeer kostenbesparend en zijn allemaal geïmplementeerd.”

 

 

 

E-MAX ALUMINIUM                                         Koen Hendrikx

Purchase/ Supply Chain Manager

 

                                  

 

“Begin 2015 ben ik een samenwerking aangegaan met CRP om ons elektriciteitscontract voor de komende jaren opnieuw te gaan vastleggen. Vooreerst omdat ik de expertise niet heb en anderzijds de tijd niet had om al de verschillende ‘providers’ zelf te gaan contacteren.

 

Er werd een tenderproces opgestart. Het ganse proces heeft slechts 14 dagen in beslag genomen, wat een groot voordeel is. Tenslotte ontving ik een Tenderverslag met alle gegevens (o.a. tabellen en grafieken) in verwerkt.

 

Ik moet eerlijk toegeven dat de samenwerking feilloos is verlopen en ik CRP wil aanraden aan anderen. De kost van deze tender weegt niet op t.o.v. het voordeel van prijsbesparing op energievlak.”

 

 

BOSS PAINTS                                                    Johan Hoste

Patrimoniumbeheer & Facilities

Testimonials

bottom of page